Hoe werkt het bij de KKB?

Als u graag geholpen wilt worden bij de KKB Hoorn, met kinderkleding, speelgoed, school attributen enz. Kom dan langs bij de Kinderkledingbank Oude veiling 106 1689 AD te Zwaag tijdens openingstijden. Neemt u papieren mee waaruit blijkt dat u op of onder de armoede grens leeft. Dit kan zijn een inschrijving bij de voedselbank, bank afschriften, bewijs van onvermogen enz. Ons werk gebied is Hoorn en omstreken, in princiepen is ieder kind dat hulp behoeft bij ons welkom!

Deze gegevens worden allen gebruikt om u in te schrijven en misverstanden te voorkomen. U privacy word volledig gewaarborgd.
Het aanbieden van potentiële klanten voor de KKB Hoorn gebeurt via aanmelden, veelal is een bewijs van de voedselbank en / of UWV voldoende.

Beoordeling

Aanvragen worden beoordeeld door de voorzitter en of de secretaris. Bij twijfel over een toe- of afwijzing, beslist de coördinator.
De aanvragen worden elektronisch door ons bewaard, waarbij moet worden voldaan aan de geldende privacywetgeving.
Cliënten dienen zich aan de bij ons geldende gedrags- en fatsoensregels te houden en zich te houden aan de openingstijden.

De samenstelling van de kledingpakketten

Werkt met een punten systeem;

5 punten per kind per maand voor kleding
5 punten per kind per maand voor speelgoed

Regels voor cliënten

  1. Wij spreken Nederlands of Engels met u. Of u komt met iemand die dat spreekt voor u.
  2. Behandel ons met respect.
  3. Hou de winkel netjes.
  4. We gebruiken een punten systeem, daar houden wij ons aan. U ook?
  5. Punten zijn alleen voor kinderen onder de 21 jaar.
  6. Zorg er voor dat als het gevraagd word u uw identiteitsbewijs + inkomstenverklaring volgende keer dat u komt mee neemt.

Als u deze regels niet na komt kunnen wij uw een winkelverbod voor onbepaalde tijd opleggen.

Ik wil in aanmerking komen

Als u graag geholpen wilt worden bij de KKB Hoorn, met kinderkleding, speelgoed, school atributten enz, dan kunt u met ons contact opnemen. U kunt ons adres, tel.nr en openingstijden vinden op onze contact pagina. Uw privacy is bij ons van belang lees hier meer over op de contact pagina.
 
Hulp nodig?